Om Labs²

Labs² är ett mjukvaruföretag som levererar det egenutvecklade affärsstödsystemet BRIKKS för avancerade och automatiserade bredbandstjänster.

2002-1993

2002

Labs² och ConNova AB, dåvarande ägaren av mjukvaran Billiant, gjorde 2002 en sammanslagning av bolagen och Labs² kunde nu ytterligare stärka sitt erbjudande riktat mot stadsnätsmarknaden med Billiants så kallade multi utility billing-system.

2001

Dawn Investment köpte 2001 ut Framfab Labs från Framfab. Bolaget döptes om till Labs². Verksamheten inriktades till att anpassa BRIKKS till den växande stadsnätsmarknaden. Ganska snart konstaterades att en nyckelfunktion i stadsnätskonceptet är att kunna hantera flera olika aktörer och tjänster med flera betalningsströmmar.

2000

Under våren 2000 startas Framfab Labs som ett bolag inom Framfab med Jonas Birgersson som VD. Antalet utvecklare uppgick till cirka 100 personer.

1999

I syfte att bredda möjligheterna och antalet användningsområden med tjänsteinfrastrukturen sökte Framfabs mjukvaruavdelning under 1999 fler kunder förutom Bredbandsbolaget. Under det första året blev flera stora telekomföretag, bland annat Ericsson, British Telecom genom tyska Viag Intercom och BLU i Italien, användare av affärsstödsystemet BRIKKS.

1998

Hörnstenen om bredbandsutbyggnad blev startskottet för och bildandet av Svenska Bredbandsbolaget AB som bildades 1998. Bolaget bestod av Jonas Birgersson (Labs²), Jan Nilsson (f.d Labs²) och Jan-Erik Fiske (f.d styrelseordförande Labs²). Samtidigt inreddes en avdelning inom Framfab för mjukvaruutveckling på IDEON i Lund. Tankarna gick kring två inriktningar av samma hörnsten, dels den fysiska infrastrukturen, bredbandet med fiber och LAN-utbyggnad, dels hanteringen av utbudet, tjänsteinfrastrukturen.

1993

Ett omfattande konsultarbete påbörjades under ledning av Jonas Birgersson om Telias framtida digitala struktur. En av hörnstenarna i arbetet var en undersökning av bredbandsutvecklingen i Sverige åt Telia.