Om Labs²

Labs² är ett mjukvaruföretag som levererar det egenutvecklade affärsstödsystemet BRIKKS för avancerade och automatiserade bredbandstjänster.

2005-2003

2005

Under inledningen av 2005 fokuserades verksamheten på tre områden, dels utveckling och försäljning av BRIKKS, dels på rollen som operatör inom bredband, IP-telefoni men även som kommunikationsoperatör. Successivt under året lades mer fokus på utveckling av affärssystemet BRIKKS för de tre kundsegmenten - Digital Media, Bredbandsoperatörer och Öppna Nät. Under 2005 såldes den norska telefonidelen till Ventelo.

2004 – 2003

Verksamheten började ta fart under 2003 med många nya avtal framförallt i Sverige. Förvärv gjordes av operatörerna Wirelessbolaget AB och DigiSip AB. Omsättningen ökade framförallt på grund av förvärvet av norska Port IT i oktober 2003.