Labs² påkallar skiljedom mot Bredband2
Pressmeddelande
Måndag, 16 Februari 2009

Labs² påkallar skiljedom mot Bredband2. Detta med anledning av att Bredband2 den 2 februari meddelade att de säger upp ingånget avtal om leverans av affärsstödssystemet BRIKKS.

Labs² anser inte att det föreligger några sakliga skäl som kan motivera en uppsägning av avtalet och eftersom parterna inte kunnat lösa tvisten på egen hand kommer nu skiljedom att påkallas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Werne
Styrelseordförande i Labs²
Tel: +46 708 482 540