Labs² deltar i ett konsortium med omfattande internationellt bredbands(FTTx)-projekt
Pressmeddelande
Måndag, 8 Juni 2009

Labs² del av anbudet är en offert rörande det egenutvecklade affärsstödsystemet BRIKKS. Vid en eventuell beställning beräknas värdet på Labs² del av anbudet uppgå till minst 40 MSEK under avtalsperiodens första fem år. Upphandlingen förväntas vara avslutad under andra halvåret 2009. Konsortiet leds av ViaEuropa, andra deltagare är ledande leverantörer av nätverksutrustning.

"I normala fall skulle Labs² inte skicka ut information om en lämnad offert men vi tycker att det är viktigt inför kommande emission att alla ägare har så korrekt bild av de framtida möjligheterna som möjligt. Denna offert är ett exempel på den typ av möjligheter som våra satsningar på Proof of Concept och långsiktigt partnerarbete nu gör möjliga", säger Jonas Birgersson, VD på Labs². 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Birgersson
Verkställande Direktör
+46 705 15 27 62