Labs² erhåller tilläggsbeställning på BRIKKS av ViaEuropa.
Pressmeddelande
Måndag, 28 September 2009

Labs² erhåller en tilläggsbeställning på det egenutvecklade affärsstödsystemet BRIKKS från ViaEuropa. Ordervärdet beräknas till minst 1,8 MSEK under avtalsperioden som löper över 5 år.

”ViaEuropa har i hård konkurrens blivit utvald som kommunikationsoperatör i Strängnäs. Detta är ett gott betyg för den kommunikationsoperatörstjänst som ViaEuropa erbjuder baserat på BRIKKS. Samtidigt är det en tydlig trend att allt flera stadsnät väljer att fokusera sin verksamhet och ingå kommersiella partnerskap för att erhålla bättre lönsamhet, bättre tjänsteutbud och större framtida utvecklingspotential.

Offentligt ägda verksamheter väljer allt mera att noga se över vad som är kärnverksamhet eller ej. Detta tillsammans med en allt större försiktighet kring verksamhet som kan uppfattas som konkurrerande med privat företagsamhet gör att den utveckling som exemplifieras av Strängnäs verkligen ligger i tiden. Detta är en positiv trend som kommer att skapa förutsättningar för helt nya kommersiella samarbeten som gagnar alla parter. Affären innebär även ett BRIKKS gör en inbrytning i stadsnätstätta Mälardalen”, säger Jonas Birgersson, VD på Labs².

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Birgersson, VD Labs²
+46 705 15 27 62