Labs² överväger vilka rättsliga åtgärder som skall vidtas mot Bredband2
Pressmeddelande
Onsdag, 4 Februari 2009

Labs² har lämnat över ärendet till juridiska ombud för att vidta lämpliga rättsliga åtgärder. Detta med anledning av att Bredband2 idag meddelade att de säger upp ingånget avtal om leverans av affärsstödsystemet BRIKKS.

Labs² anser inte att det föreligger några sakliga skäl som kan motivera en uppsägning av avtalet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Werne
Styrelseordförande i Labs²
Tel: +46 708 482 540