Labs² överlåter nät- och driftverksamheten till ViaEuropa
Pressmeddelande
Måndag, 16 Mars 2009

Labs² överlåter sin nät- och driftverksamheten till ViaEuropa per den 1 april 2009. Överlåtelsen innebär kostnadsreduceringar för Labs², då bland annat sju heltidsjänster är aktuella för överflyttning till ViaEuropa.

”I och med denna omläggning är vi på Labs² klara med den renodling som vi jobbat aktivt med sedan 2006. Nu ser vi fram emot att driva vidare ett fokuserat mjukvaruföretag. Lösningen med att överlåta nät- och driftverksamheten till ViaEuropa är positiv, då den framför allt ger Labs² lägre kostnader redan från andra kvartalet 2009”, säger Jonas Birgersson VD på Labs².

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Werne
Styrelseordförande i Labs²
Tel: +46 708 482 540