Labs² föreslår nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare till årsstämman 2009.
Pressmeddelande
Onsdag, 25 Mars 2009

Labs² föreslår en nyemission med företrädesrätt som vid full täckning ger bolaget ett kapitaltillskott på ca 19,8 MSEK före emissionskostnader, vilket enligt styrelsens bedömning täcker bolagets behov intill att positivt kassaflöde kan uppnås.

Bakgrund
Bolaget genomförde en nyemission 2007 och vid detta tillfälle kommunicerades ett antal mål och strategiska överväganden. 

Målen var framför allt;

-    att inom 12 månader etablera partnerskap med en global aktör för indirekt BRIKKS-försäljning. Detta mål har uppnåtts genom etablerat partnerskap med Cisco.

-    att skapa referensanläggning s.k. ”proof – of – concept”. Målet har uppnåtts genom ”Gigabit in Lund” som är ett av världen första öppna gigabit nät (fast nät 1000 / 1000 Mbps + trådlöst på 540 Mbps).

-    att fokusera på kärnverksamheten, affärsstödsystemet BRIKKS. Målet har uppnåtts och idag är Labs² ett renodlat mjukvaruföretag.

-    att inom 18 månader erhålla minst en större internationell affär som innebär att BRIKKS implementeras som affärsstödslösning. Bolaget förväntar sig att uppfylla detta mål under 2009.

Anledningen till nyemissionen är att finansiellt överbrygga intäktsbortfallet orsakat av den pågående tvisten med Bredband2.

Det är bolagets bedömning att om Bredband2 betalt enligt avtal skulle Labs² ha uppnått positivt kassaflöde under 2009.

Bolagets bedömning är att framtidsutsikterna för den internationella försäljningen ser fortsatt lovande ut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Werne
Styrelseordförande i Labs²
Tel: +46 708 482 540