Labs² säger upp BRIKKS-avtalet med Bredband2
Pressmeddelande
Måndag, 6 April 2009
Labs² säger upp BRIKKS-avtalet och riktar skadeståndsanspråk mot Bredband2 på grund av uteblivna betalningar av överenskomna licensavgifter. Bredband2 har enligt avtalet 30 dagar på sig att fullgöra sina åtaganden.

Den skiljedom som redan är påkallad kommer att fortsätta där Labs² gör anspråk på ersättning för både utebliven betalning av licensavgifter, tilläggsköpeskilling och övrig avtalad ersättning.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Werne
Styrelseordförande i Labs²
Tel: +46 708 482 540