Labs² skadeståndsanspråk mot Bredband2 överstiger 60 miljoner kronor.
Pressmeddelande
Torsdag, 23 April 2009

Labs² skadeståndsanspråk mot Bredband2 uppgår till över 60 miljoner kronor. Anspråket baseras på utebliven betalning av tilläggsköpeskilling, uteblivna framtida betalningar av licensavgifter med anledning av det uppsagda avtalet och övrig avtalad ersättning.

En delmängd av skadeståndsanspråket är baserad på att Bredband2 inte har betalat för nyttjande av teknisk utrustning som tillhandahålls av Labs² och som används för att producera bredbandstjänster. Skulle Bredband2 inte erlägga avtalad ersättning kan Labs² tvingas återta denna utrustning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Werne
Styrelseordförande i Labs²
Te: + 46 708 482 540