Labs² erhåller beställning på BRIKKS av Pronea AS
Pressmeddelande
Tisdag, 28 April 2009
Labs² erhåller en beställning på det egenutvecklade affärsstödsystemet BRIKKS från Pronea AS. Ordervärdet beräknas till minst 3,5 MSEK under avtalsperioden som löper över 2,5 år.

”Pronea är en betydande aktör på den norska fibermarknaden, självklart är vi glada över affären och eftersom Hafslund sålde sin bredbandsverksamhet till just Pronea så är det extra roligt att nu få förtroendet för hela satsningen”, säger Jonas Birgersson, VD på Labs². 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Birgersson
Verkställande direktör i Labs²
Tel: +46 705 15 27 62