Labs² erhåller en beställning från ViaEuropa på anpassning av BRIKKS för leverans till en kommersiell pilot i ett europeiskt FTTx-projekt
Pressmeddelande
Måndag, 29 Juni 2009

Labs² erhåller en beställning från ViaEuropa på anpassning av BRIKKS för leverans till en kommersiell pilot i ett europeiskt FTTx-projekt.

Labs² har idag erhållit en beställning på anpassningar av BRIKKS för att ViaEuropa skall kunna leverera en kommersiell pilot till ett europeiskt FTTx-projekt (internationell term för fiberbaserade bredbandsnät). Leveransen kommer att ske under hösten och ordervärdet bedöms initialt till cirka en kvarts miljon kronor.

”Glädjande att vår indirekta säljstrategi börjar ge resultat, vårt eget fokus har främst legat på Skandinavien och ”Emerging markets” men när våra partners kommer med Europeiska projekt så är det bara att tacka och ta emot. Initialt är det ett litet ordervärde men om den kommersiella piloten lyckas finns det god kommersiell potential för BRIKKS och Labs2”, säger Jonas Birgersson, VD på Labs². 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Birgersson
Verkställande direktör i Labs²
Tel: +46 705 15 27 62