Utfall företrädesemission
Pressmeddelande
Tisdag, 7 Juli 2009
Labs² Group AB:s (publ) har slutfört sin nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Teckningsgraden i emissionen, som ägde rum mellan 17 juni och 1 juli 2009 uppgick till 79 procent. Bolaget tillförs genom nyemissionen ca 15,6 MSEK före emissionskostnader. Totalt antal emitterade aktier uppgår till 782.771.301.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Werne
Styrelseordförande i Labs²
Tel: +46 708 482 540