Labs² erhåller tilläggsbeställning på BRIKKS av ViaEuropa.
Pressmeddelande
Torsdag, 8 Oktober 2009
Labs² erhåller en tilläggsbeställning på det egenutvecklade affärsstödsystemet BRIKKS från ViaEuropa. Ordervärdet beräknas till ca 1 MSEK under avtalsperioden som initialt löper över 2 år.

”ViaEuropa har erhållit ett uppdrag att agera kommunikationsoperatör åt en av Sveriges största telekomoperatörer. Att en så kvalificerad aktör väljer ViaEuropa är naturligtvis ett fint betyg för den kommunikationsoperatörstjänst som ViaEuropa erbjuder baserat på BRIKKS. Det skall bli spännande att följa utfallet av det första fiber/lannätet som operatören väljer att öppna upp med hjälp av ViaEuropa och BRIKKS.

Glädjande för Labs² är att vår partner ViaEuropa tar marknadsandelar och att andra partners redan står i stargroparna. Det är en allmän trend att aktiviteten ökar kring fibernät och även att antalet nät ökar som väljer den öppna affärsmodellen med extern kommunikationsoperatör. Jag är övertygad om att detta är ett bra och lönsamt alternativ för många av de fibernät som i offentlig regi dras med gamla lösningar både vad gäller teknik och affärsmodeller", säger Jonas Birgersson, VD på Labs².

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Birgersson,
VD Labs²
+46 705 15 27 62